Hem

Boende

Om gården 

Hitta hit

Kontakt
   
   
     
På gården Ersk-Anders har berättelser berättats från generation till generation. Gården har aldrig skiftats, vilket har medfört att papper från tidigare generationer har blivit kvar. Det finns ett gårdsarkiv där dessa papper nu finns samlade. Där finns bland annat protokoll från rättegång med anledning av oroligheter i byn 1869, vilka kom att kallas ”Winterkriget”.

I byn Skästra fanns en stor marknadsplats där det hölls marknad från början av 1700-talet fram till 1896. På gården Ersk-Anders sköttes bokning till denna stora marknad och många av breven från marknadsknallarna finns bevarade från den tiden.

Det finns 1000-tals brev bevarade, av dessa finns två extra intressanta brevväxlingar dels en med den yngste sonen på gården som studerar till präst i Uppsala och sedan kommer till slottet i Stockholm som hovpredikant i början av 1800-talet och är med när Karl XIV Johan kliver i land som ny tronföljare. Den andra brevväxlingen är 1880 när lantmätaren kommer för att genomföra laga skifte. Dottern Kerstin skriver till sin bror.
 

 
 
 
 
Ersk-Anders © 2012