Hem

Boende

Om gården 

Konsult

Hitta hit

Kontakt
 
 

 Konsultverksamheten på Ersk-Anders.

Jakob Silén
Jag är en entreprenör med sinne för affärsutveckling
Min utbildningsbakgrund är en högskoleexamen i Energi- och VVS-teknik följd av en gymnasial utbildning i husdjurskunskap, ekonomi och EU kunskap. Arbetsuppgifter har varit företagsledare i ett VVS-företag med fem anställda under sex år och därefter företagsledare för ett jord, skog och turistföretag under de senaste tio åren. Jag började åta mig konsultuppdrag inom företags- och landsbygdsutveckling 2003, vilket under åren blivit en allt större del av verksamheten.

   >Konsult

Uppdrag

Föreläsning

Erfarenhet

Urbildning
 
 
 
 
 

 

 

Uppdrag av varierande art:

  • Ansökningar av projektmedel till olika EU-fonder
  • Projektledning av sörre och mindre projekt.
  • Coachuppdrag till arbetssökande och företagare.
  • Projektredovisningar.
  • Rådgivning till nystartade företag.
  • Uppdrag som arbetsledare.
  • Föreläsningar kring kulturhistoria och bygdeutveckling.

 

   
Lediga jobb
 
 
Webmail
 
 
 
 
   
 
Ersk-Anders © 2012